Pielgrzymka Szlakiem Świętego Jana Pawła II

11 marca 2017 r. w Dolinie Chochołowskiej organizowana jestPielgrzymka Szlakiem Świętego Jana Pawła II.

Organizatorem pielgrzymki są Parafia w Witowie, Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie, Związek Podhalan w Witowie oraz Gmina Kościelisko.

Pielgrzymka rozpocznie się 11 marca 2017 roku o godzinie 8:30 przy Krzyżu Papieskim na Polanie Siwej a zakończy poczęstunkiem w schronisku.

Wpisy na listę uczestników od godz. 8:00 na starcie.

W programie pielgrzymki: Różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, pieśni religijne, msza święta w Kaplicy Jana Chrzciciela oraz poczęstunek w schronisku na polanie Chochołowskiej.

Każdy uczestnik pieszy albo korzystający z sanek i nart robi to na własną odpowiedzialność.

Organizator nie odpowiada za wypadki wynikłe z winy uczestników pielgrzymki.

Nieletni biorą udział pod opieką osób dorosłych.

Organizator nie ubezpiecza wędrujących od NW. Podczas pielgrzymki wszyscy uczestnicy będą stosować się do zarządzeń organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pielgrzymki o czym poinformuje na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału!