ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU

Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko, w dniach od 12.11.2019r. do 10.12.2019r., w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko.

Więcej informacji w ogłoszeniu Wójta Gminy Kościelisko z dnia 4.11.2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA - TUTAJ

RYSUNEK PLANU - TUTAJ