Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku

ADRES: ul. Nędzy Kubińca 76, 34-511 Kościelisko

tel./ fax: (0 18) 20 00 960

e-mail: cuw@gminakoscielisko.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek w godz. 8.45 – 16.45

Od wtorku do piątku w godz. 8.45 -15.30

Dyrektor: Agnieszka Pawlikowska tel./ fax: (0 18) 20 00 960 e-mail: cuw@gminakoscielisko.pl

Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:

• obsługi kadrowo – płacowej,

• rachunkowości i sprawozdawczości,

• administracyjno-organizacyjnym.

WYKAZ JEDNOSTEK obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku:

• Zespół Szkół w Dzianiszu

• Zespół Szkół w Witowie

• Zespół Szkół w Kościelisku

• Publiczne Przedszkole w Kościelisku

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku

• Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku

• Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko


Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku został utworzony Uchwałą nr XXI/157/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016 r.

Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2017 r.