PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOŚCIELISKU

Publiczne Przedszkole w Kościelisku powstało w październiku 2000 r. z inicjatywy ówczesnej Rady Gminy Kościelisko.

 W chwili obecnej przedszkole dysponuje sześcioma oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, do których uczęszcza 127 dzieci.

Przedszkole pracuje zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00.

Dzieci uczestniczą dodatkowo w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki.

Dyrektor przedszkola:

mgr Marta Krupa – nauczyciel dyplomowany.

O wszechstronny rozwój dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra nauczycieli:

mgr Ewa Budzichowska – nauczyciel kontraktowy, pełniąca funkcje osoby zastępującej dyrektora.

mgr Halina Stołowska – nauczyciel mianowany

mgr Paulina Długopolska - nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Wójcik - nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Janas - nauczyciel kontraktowy

mgr Danuta Winiarska-Pańszczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Laska - nauczyciel dyplomowany mgr Jolanta Jasińska - nauczyciel dyplomowany,

logopeda mgr s. Mariola Borawska - nauczyciel mianowany,katechetka

Pracę nauczycieli wspomagają woźne oddziałowe/pomoce nauczyciela: Zofia Stopka, Anna Jagła, Barbara Stopka, Łucja Wyrostek, Anna Stopka.

Dane teleadresowe:

Publiczne Przedszkole w Kościelisku

ul.Szeligówka 11

34-511 Kościelisko

Tel. 18 20 70 866

www.ppkoscielisko.szkolnastrona.pl