Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko: XXXI Sesja Rady Gminy Kościelisko - 20 września 2017 r., godz. 13, sala obrad Urzędu Gminy Kościelisko

PROGRAM - TUTAJ