EkoFinansowanie - Informacja dla Przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym Ekodoradców dla biznesu, który co miesiąc informuje o możliwościach finansowania prośrodowiskowych działań małopolskich przedsiębiorców oraz rolników.

Kontakt do EKODORADCÓW DLA BIZNESU:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista

EkoFinansowanie - listopad 2022 r.
EkoFinansowanie - grudzień 2022 r.