Dbamy - Sprzątamy!

Gmina Kościelisko - naturalne piękno!

 

 

FINAŁ AKCJI

06.04.2019 | godzina 16:00

Dzianisz | scena plenerowa

Kościelisko| plac za remizą OSP Kościelisko

Witów|plac za remizą OSP Witów

 

Wójt Gminy Kościelisko wraz z innymi organizacjami i instytucjami serdecznie zaprasza  do przyłączenia się mieszkańców  do akcji sprzątania naszego otoczenia, posesji , chodników. 

Od 06 kwietnia 2019r. sprzątać będziemy pobocza, chodniki, wjazdy  oraz ulice w obrębie naszych posesji.  Po zakończonych pracach o godzinie 16.00  zapraszamy mieszkańców poszczególnych sołectw na wspólny grill / ognisko z pieczeniem kiełbasek  w następujących miejscach :

Dzianisz – scena plenerowa Borki

Kościelisko – plac za remizą OSP Kościelisko

Witów – plac za remizą OSP Witów

Chcemy w ten sposób zachęcić naszych mieszkańców do dbania o najbliższe otoczenie, integrowanie się w ramach wspólnych prac i spotkań po porządkach.

Wszelkie  dodatkowe  informacje uzyskać można u Pani Anny Fidermak pod numerem 182022032

Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym w związku z ruchem ulicznym prosimy  o zachowanie wszelkiej ostrożności.

Zachęcamy do pokazania na Fb efektów swojej pracy w ramach #trash challenge

Wystarczy odrobina chęci i wolnego czasu, by przyczynić się do poprawy wyglądu naszego otoczenia.

Ważne - Uprzątnięty żwir i piasek pryzmujemy i gromadzimy na ulicy przy samym krawężniku.