UWAGA!!! ĆWICZENIA ALARMOWE!

Wójt Gminy Kościelisko informuje, że w dniach 28-30 maja br. na terenie kraju przeprowadzone zostanie ćwiczenie pk. RENEGADE-SAREX 19 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, w którym może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W powyższym treningu będą przekazywane drogą radiową ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statucie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym na terenie Gminy Kościelisko istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowany będzie:

• dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,

• dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.