Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Akcja Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Powiatowy Urząd pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że w okresie od 6 do 17 lutego 2017 r. będzie prowadził nabór do pierwszej edycji projektu Nowe Możliwości - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia , współfinansowanego se środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Działanie 8.2 RPO)

Projekt, w każdej ze swoich 4 edycji, przewiduje udzielenie wsparcia dla 11 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, polegającego m.in. na:

a) identyfikacji potzreb uczestników projektu,

b) pośrednictwie pracy,

c) poradnictwie zawodowym indywidualnym,

d) poradnictwie zawodowym grupowym,

e) szkoleniach indywidualnych zawodowych,

f) organizacji staży 6-miesięcznych.


Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.pupzakopane.pl oraz pod numerem telefonu: 18 20 154 79 wew. 109 (p. Malgorzata kunc), 18 20 27 84  (p. Gabriela Przybylska)  lub 18 20 154 79 wew. 108 (p. Marta Gąsienica)