Anonimowa ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030W związku z podjęciem Uchwały nr XXXIII/269/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 marca 2022 roku, przystępujemy do prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030.

 

Pierwszym krokiem prac nad tym dokumentem będzie przygotowanie diagnozy sytuacji gminy obejmującej m.in. zagadnienia społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Istotne jest poznanie rzeczywistych problemów i potrzeb mieszkańców. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety, która pozwoli nam poznać opinie na temat stanu społeczno-gospodarczego, problemów lokalnych oraz obszarów wymagających wsparcia.

Ankieta jest dostępna do dn. 15.05.2022 - wersja online, wersje papierowe składane w urnie do 13.05.2022. Szacowany czas wypełnienia ankiety to ok. 10 minut.

Ankieta dostępna w wersji:

• Online - TUTAJ

• do pobrania w PDF - TUTAJ – wypełnioną należy dostarczyć do urny – obok Dziennika Podawczego

• papierowej dostępna przy Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy - wypełnioną należy dostarczyć do urny – obok Dziennika Podawczego

 

2022-04-21