Konsultacje przedprojektowe i projektowe

dotyczące

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, potocznie nazywanej „ustawą krajobrazową” gminy mają prawną możliwość określenia na swoim terenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

W dniu 24 maja 2017 roku Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę Nr XXVII/208/17 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Ustawowa procedura przygotowania przez gminę ww. projektu nie przewiduje na jej wstępnym etapie konsultacji społecznych, jednak w celu poznania opinii publicznej na ten temat, a także w celu rozpoznania świadomości mieszkańców co do zakresu przyszłych regulacji, Wójt Gminy Kościelisko przeprowadza przedprojektowe i projektowe konsultacje związane z ww. zagadnieniem w ramach których sporządzona została ankieta skierowana do mieszkańców oraz interesariuszy Gminy Kościelisko i przygotował ankietę stanowiącą rodzaj pozaproceduralnych konsultacji społecznych.

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej i papierowej, w dniach od 5 września do 5 października 2017 r. Badanie opinii publicznej ułatwi dalsze prace związane z wprowadzeniem regulacji dotyczących reklam oraz pozwoli na podjęcie decyzji co do stopnia ich restrykcyjności.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety - TUTAJ