Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Gminie Kościelisko

Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego zobowiązuje gminy do prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, dlatego zwracam się do właścicieli budynków z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w terminie do dnia 30.06.2020 roku, w formie papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kościelisko lub u sołtysa. Ankietę można też złożyć w formie elektronicznej przesyłając na adres: ekodoradca@gminakoscielisko.pl.

Zebrane dane posłużą do oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, a także liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego. Pozwoli nam to na skuteczniejsze aplikowanie o środki finansowe. W przypadku niezłożenia ankiety w ww. terminie należy liczyć się z wizytą uprawnionego pracownika urzędu lub Straży Gminnej. Szczegółowych informacji i pomocy udziela ekodoraca (pokój nr 19, tel. 18 20 220 45). Jeżeli po złożeniu ankiety wymienią Państwo we własnym zakresie źródło ogrzewania, prosimy o zgłoszenie tego faktu. W ten sposób baza będzie stale aktualna, co ułatwi pozyskiwanie dofinansowań, a gmina uniknie kar finansowych.

Ankieta w wersji edytowalnej - TUTAJ

Ankieta w wersji do druku - TUTAJ