INFORMACJE O BADANIACH ANKIETOWYCH W MAŁOPOLSCE W 2022 R.

Badania ankietowe realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach ankietowych!

Dzięki Państwu wiemy

• jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,

• jakie jest spożycie produktów żywnościowych,

• jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,

• jakie są cele podróży Polaków,

• jakie są warunki życia w Polsce,

• jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.

Tajemnica statystyczna Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

• Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

• Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD)

• Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

• Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

• Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

• Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10)

• Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (C02)

Więcej informacji Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32

Infolinia: +48 22 279 99 99 Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

 

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

• jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,

• jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,

• jak kształtuje się produkcja zwierzęca,

• jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

• Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)

• Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)

• Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Więcej informacji Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32 Infolinia: +48 22 279 99 99

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

 

 

WYKAZ BADAŃ ANKIETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 R.