Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

zaprasza na drugie warsztaty konsultacyjne w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000",

które odbędą się w dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) w godz. 10.00-15.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Nędzy-Kubińca 136 w Kościelisku.

Program warsztatów:

  • omówienie projektu zadań ochronnych,
  • tryb konsultacji społecznych planu,
  • wyjazd w teren (przedstawienie przedmiotów ochrony obszaru, zagrożeń, planowanych działań ochronnych)

Potwierdzenie udziału w warsztatach prosimy przesłać na adres; magdalena.szymanska@rdos.goc.pl lub nr tel.: 126198141