Warsztaty konsultacyjne  w sprawie opracowania planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Polana Biały Potok

19 listopada 2018 r. godz. 11.00 - 14.00 - Centrum Informacji Turystycznej , ul. Nędzy-Kubińca 136 w Kościelisku

Zaproszenie na warsztaty i program  - TUTAJ