Ważne porozumienie podpisane

Są pieniądze na szkolenia i kursy zawodowe!

W dniu 15 lipca w Starostwie Powiatowym w Zakopanem doszło do uroczystego podpisania porozumienia "o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów  Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce" między dyrektorem WUP w Krakowie Janem Gąsienica-Walczakiem a burmistrzem i wójtami z terenu Powiatu Tatrzańskiego. z ramienia Gminy Kościelisko dokument podpisał Wójt Roman Krupa.

Na mocy porozumienia  obie strony mają współpracować w celu przekazania mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego (a w tym wypadku ściślej Gminy Kościelisko) obszernej informacji na temat wymienionych w porozumieniu programów wspierających rozwój zawodowy.

Warto podkreślić, że programy skierowane są do osób już pracujących i mają służyć rozwojowi ich kompetencji w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia lub osiągnięcia kolejnego szczebla kariery zawodowej. Programy polegają na dofinansowaniu (nawet do 87 %) szkoleń i kursów.

 

Szczegóły programów KIERUNEK KARIERA  i KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - TUTAJ