II edycja Budżetu Obywatelskiego w Małopolsce

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski.

Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom.

Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne.

Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.


Miejsca i terminy spotkań:

powiat tatrzański - 17 maja 2017 r. /środa/ - godz. 14 - Urząd Miasta Zakopane - sala obrad (Zakopane, ul. Kościuszki 13)

powiat nowotarski - 17 maja 2017 r. /środa/ - godz. 17 - Urząd Miasta Nowy Targ - sala obrad (Nowy Targ, ul. Krzywa 1)

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.