Zapraszamy na debatę na temat rozwoju edukacji w Gminie Kościelisko


19 czerwca 2018 r. o godz. 16 w Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca 136


W marcu tego roku Gmina Kościelisko przystąpiła do projektu „VULCAN kompetencji” organizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i firmę VULCAN na terenie całej Polski.

Celem programu jej rozwój edukacji gminnej i powiatowej poprzez przemodelowanie pracy szkół pod kątem większego uwzględnienia w procesach edukacyjnych tzw. "kompetencji kluczowych”.

„Kompetencje kluczowe” to zbiór „kompetencji” (czyli nie samej wiedza, lecz połączenie wiedzy, umiejętności i postaw), wyszczególnionych w trakcie długoletnich badań jako najbardziej przydatnych dla młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie po zakończeniu edukacji, czyli:

1.porozumiewanie się w języku ojczystym,

2.porozumiewanie się w językach obcych,

3.kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne,

4.kompetencje informatyczne,

5.umiejętność uczenia się,

6.kompetencje społeczne i obywatelskie,

7.poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość,

8.świadomość i ekspresja kulturowa.

Czy warto się nad nimi pochylić? Czy słusznie uważamy je za wyjątkowo ważne? Jak je kształtować? Jak przygotować nauczycieli, by się na nich skupili, realizując jednocześnie swoje podstawy programowe?

Na kolejnym etapie projektu – diagnozy potrzeb – organizujemy debatę, do udziału w której zapraszamy wszystkie środowiska związane ze szkołą: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców, a przede wszystkim samych uczniów, by spróbować wspólnie odpowiedzieć na te i inne pytania, by w szczerej rozmowie powiedzieć sobie, co jest w naszych szkołach dobre, co złe, co i jak można zmienić.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie.

Chodzi o przyszłość naszych dzieci, czyli przyszłość nasz wszystkich!