Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku na temat Programu Dobry StartW związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1061) ustanawiającego rządowy program „Dobry start” w ramach, którego rodzice, opiekunowie dzieci uczących się otrzymają 300 zł na wyprawkę szkolną,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku informuje:

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodzin.

Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione od podatku.

Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20 roku życia (nie dotyczy uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i szkół wyższych).

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje:

• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „zero”).

Wnioski przyjmowane będą:

• od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP oraz bankowości elektronicznej (analogicznie jak wnioski o świadczenie 500+)

• od dnia 1 sierpnia 2018 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku