OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE KOŚCIELISKO

Wójt Gminy Kościelisko, ogłasza nabór uczestników projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kościelisko”.

OGŁOSZENIE O NABORZE - TUTAJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - TUTAJ

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - TUTAJ

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - TUTAJ

MAPA AGLOMERACJI - CZ. 1 - TUTAJ

MAPA AGLOMERACJI - CZ. 2 - TUTAJ