DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informacja dla Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Kościelisko

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania będzie przyznawać unijne środki na lata 2016 – 2022 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru Gmin: Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

W maju 2016 r. Podhalańska Lokalna Grupa Działania została wybrana do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania LEADER w PROW na lata 2014-2020.

Zachęcamy Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy Kościelisko do składania projektów na realizację zadań w zakresie jak wyszczególniono niżej:

• P 1.2.3. - wsparcie organizacji pozarządowych na realizację ich działań statutowych i działań innowacyjnych – ALOKACJA 300.000,00 zł na wyszczególnione wyżej Gminy (60.000,00 zł na Gminę).

• P 1.1.2. - inicjatywy wspierające ofertę spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne – ALOKACJA 300.000,00 zł na wyszczególnione wyżej Gminy (60.000,00 zł na Gminę).

AKTUALNE DOKUMENTY

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW - TUTAJ

PROCEDURY NABORÓW - TUTAJ

MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW - TUTAJ


Nabór wniosków odbywać się będzie w dniach od 16.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

Minimalna wartość zadania zgłoszonego we wniosku – 5.000,00 zł

Planowane nabory wniosków poprzedzą spotkania informacyjne, konsultacje terenowe na obszarze LGD oraz szkolenie dla mieszkańców w biurze LGD.

O szczegółach, harmonogramie spotkań z mieszkańcami i bieżących aktualizacjach obowiązujących dokumentów będziemy informować poprzez stronę internetową www.podhalanska.pl oraz Facebook

Biuro LGD mieści się w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 308, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Podhalańska Lokalna Grupa działania zaprasza także do kontaktu i konsultacji poprzez:

• funkcję chat online na stronie internetowej PLGD: www.podhalanska.pl

• komunikator na fanpageu LGD na portalu Facebook

• kontakt telefoniczny pod nr.: 18 20 11 543 oraz 603125001

• e-mail: info@podhalanska.pl