WEŹ 23 000 zł na działalność gospodarczą i ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ!


Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej zapraszamy do biura Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Rozpoczęliśmy I nabór wniosków do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą.

Dla każdego kto kwalifikuje się do projektu czeka bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 23 000 zł, wsparcie w formie szkoleń i doradztwa oraz nasza fachowa pomoc.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

PUNKT OBSŁUGI w powiecie tatrzańskim Tatrzańska Izba Gospodarcza ul. Kościuszki 15, Zakopane tel. 18 20 159 11 działająca w imieniu partnera projektu Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Szczegóły, regulamin oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl

CEL PROJEKTU: wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA: osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup: powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotne z niepełnosprawnościami o niskich kwalifikacjach kobiety

REKRUTACJA: I nabór trwa od 16 do 30 września Projekt przewiduje łącznie 6 naborów co około 3 miesiące.

Punkty Obsługi w pozostałych powiatach: nowotarski: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka Zdrój, tel. 18 26 777 39,

suski: Stowarzyszenie “Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 11 03

Projekt “Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACJI