Życzenia dla nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej

Wójt Gminy Kościelisko, Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, radni i urzędnicy Gminy składają nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu Gminy Kościelisko serdeczne życzenia sukcesów w pracy, wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

W dniu Państwa święta dziękujemy za Państwa oddanie, zaangażowanie i kreatywność w trudnym, ale wdzięcznym dziele kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że w Państwa rękach jest przyszłość następnych pokoleń, tym samym nadzieja na lepsze jutro naszej Wielkiej i Małej Ojczyzny.

 

Z szacunkiem i wdzięcznością

Wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Roman Krupa

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Zofia Leśnik