TANIEJ NA STACJI WITÓW-SKI DLA DZIECI I MIESZKAŃCÓW GMINY


Podczas małopolskich ferii zimowych, dzieci i młodzież z terenu Gminy Kościelisko, będą mogli korzystać z oferty stacji narciarskiej Witów-Ski na następujących warunkach:

- karnet 3-godzinny w godz. od 15 do 18 dla dziecka za 10 zł

- karnet 3-godzinny w godz. od 15 do 18 dla opiekuna dziecka w cenie 50% ceny obowiązującej

Po zakończeniu ferii małopolskich dzieci oraz ich opiekunowie 

- karnet 3-godzinny w godz. od 15 do 18 w cenie 50% ceny obowiązującej.

Zwracamy uwagę na konieczność okazania się w kasie legitymacją szkolną (dzieci) i dowodem osobistym (rodzice/opiekunowie)

W przypadku dzieci przedszkolnych wystarczy dowód osobisty opiekuna.

Zapraszamy na stok!