Gaz w Kościelisku - ważne pytania i odpowiedzi na nie

Wkraczamy w następny etap realizacji inwestycji budowy sieci gazowej w Kościelisku przez Polską Spółkę Gazownictwa. W związku z tym pojawiają się ze strony mieszkańców zapytania. Skierowaliśmy je w imieniu Państwa do Spółki. Poniżej prezentujemy odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy

1. Niektórzy mieszkańcy otrzymują już do podpisania umowy. Co mają z nimi zrobić? Gdzie dostarczyć? Na jaki adres odesłać?

Umowę można przesyłać na adres PSG w Krakowie:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16

31-060 Kraków

 

lub dostarczyć do Gazowni w Nowym Targu:

ul. Ludźmierska 4

34-400 Nowy Targ

godz. pracy 7-15

 

2. Z czego wynika kwota za podłączenie do sieci gazowej (sumy są podane w umowach) i dlaczego kwoty te są różne dla różnych odbiorców? Co dokładnie otrzymuje mieszkaniec za tę kwotę?

Informujemy, że opłata za przyłączenie została naliczona zgodnie z obowiązującą Taryfą, wg wzoru:

OP = OR + (SP x LP)

gdzie:

  • OP – opłata za przyłączenie,
  • OR – opłata ryczałtowa za budowę przyłącza do sieci gazowej o długości do 15 m,
  • SP – stawka opłaty za każdy metr przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m,
  • LP – długość przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągleniem do 1 m".

Jednocześnie informujemy iż przypadku zmiany długości przyłącza na etapie realizacji będzie przygotowywany aneks do umowy korygujący wielkość opłaty

Taryfa Nr 7 dla usług dystrybucji paliw gazowych dostępna jest na naszej stronie internetowej

https://www.psgaz.pl/taryfa

 

3. W którym momencie właściciele obiektów mają przystąpić do przygotowywania projektów podłączenia wewnętrznego i rozpocząć formalności z tym związane?

Umowy są większości przygotowane z terminem realizacji 30-36 miesięcy, projekt instalacji wewnętrznej można zacząć przygotowywać w momencie gdy wykonawca przygotuje projekt przyłącza do działki klienta i będzie znana lokalizacja szafki gazowej.

 

4. Jaki jest aktualny harmonogram inwestycji?

1 etap: Salamandra do 31.05.2020 r.

2 etap: do szkoły, kościoła - do 30.06.2020 r.

3 etap: do Karpielówki - do 30.07.2020 r.