Drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko,

Przedstawiamy Państwu ankietę mającą na celu ocenić Wasze zainteresowanie tematem gazyfikacji wszystkich sołectw naszej Gminy.

W tej chwili po spotkaniach w sołectwach chcemy uzyskać od Państwa informację, czy jesteście zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej. Dodatkowe pytania kierujemy do Mieszkańców wsi Kościelisko, którzy rozpatrywali wcześniej możliwość podłączenia się do sieci geotermalnej.

Ankiety można uzyskać i przekazać:

  • U sołtysów przy okazji odbioru nakazów płatniczych lub płacenia podatków,
  • Pobierając druk ze strony internetowej urzędu (linki poniżej) i oddając go na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy lub u sołtysa
  • Wypełniając druk i oddając go na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy

Ostateczny termin na przekazanie ankiet to 15 marca 2019 r.

Od stopnia zaangażowania i liczby złożonych ankiet zależy ocena efektywności ekonomicznej całego projektu czyli tak naprawdę to w jakim stopniu nasza Gmina będzie zgazyfikowana.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet. Informacje od Państwa pomogą podjąć odpowiednie decyzje Wójtowi i Radzie Gminy w sprawie przyszłości całej naszej Gminy w zakresie gazyfikacji ! 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW KOŚCIELISKA - TUTAJ

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW DZIANISZA I WITOWA - TUTAJ