Gazyfikacja Gminy Kościelisko – najczęściej zadawane pytania

1. Czym właściwie są wnioski, które do 31 lipca mają składać mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do budowanej sieci gazowej?

To wnioski o określenie warunków przyłączeniowych, na podstawie których zostaną przygotowane przez spółkę umowy z odbiorcami, gdzie m.in. zostanie określony termin realizacji podłączenia.

2. Czy termin 31 lipca jest nieprzekraczalny?

Zakładamy, ze w interesie mieszkańców jest szybkie zrealizowanie inwestycji, dlatego wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa określiliśmy ten termin, jednak w szczególnych przypadkach złożenie wniosku po 31 lipca będzie możliwe.

3. Czy wniosek złożyć mogą także mieszkańcy, którzy nie składali ankiety?

Tak, wniosek mogą złożyć wszyscy mieszkańcy Kościeliska.

4. Jakie są przewidywane koszty przyłączenie do sieci gazowej?

Doprowadzenie gazu do granic posesji to koszt 2350 zł, jeśli odległość od głównej nitki sieci wyniesie do 15 m. W przypadku większej odległości koszt podłączenia wzrasta o ok. 80 zł za mb. Jednak może być niższy, jeśli ilość podłączeń w danym rejonie będzie duża.

5. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji?

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Spółki tel. 126281234 lub 126281235.