Gminny przegląd

zespołów regionalnych  27.04.2017r.

 Przegląd organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest podsumowanie rocznej pracy instruktorów i dzieci oraz ustalenie programu na następny rok.

W przeglądzie biorą udział: „Mali Dzianiszanie” - zespół działający przy Zespole Szkół w Dzianiszu, „Mali Witowianie” działający przy Zespole Szkół w Witowie i zespół „Polany” z Zespołu Szkół w Kościelisku.