Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kościelisko