I sesja Rady Gminy Kościelisko nowej kadencji


22 listopada w Urzędzie Gminy Kościelisko odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kościelisko.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Pitoń odebrał ślubowanie od radnych, a także od nowego wójta Romana Krupy.

Następnie odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczącym Rady Gminy Kościelisko został wybrany Artur Bukowski, wiceprzewodniczącym Piotr Kopeć.


Retransmisję posiedzenia Rady można zobaczyć TUTAJ

zdjęcia: Kronos Media