Informacja do Stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych

Informujemy, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 5 października br. zawnioskowała, aby środki z budżetu Gminy Kościelisko na rok 2018 przeznaczone na imprezy sportowe były dzielone na posiedzeniu Komisji, a nie w drodze konkursu, jak dotychczas.

W związku z powyższym do dnia 15 listopada br. należy złożyć wniosek o dofinansowanie planowanej imprezy sportowej na rok 2018.

We wniosku należy podać wszystkie dane dotyczące organizacji imprezy i kosztów.