Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy informuję, że z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium za wysokie wyniki nauczania za rok szkolny 2016/17 wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16 listopada br.