Informacja dla przedsiębiorców i mieszkańców

Szanowni Przedsiębiorcy, Mieszkańcy Gminy Kościelisko,

Jest dla mnie oczywistym, że znaleźliśmy się obecnie w sytuacji, w której odpowiedzialny samorząd musi zaproponować Państwu rozwiązania ułatwiające stabilizację Państwa firmom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Rozumiem, że oczekujecie Państwo rozwiązań wspomagających, które będą efektywne i skuteczne.

Niniejsza informacja obejmuje zarówno dotychczasowe możliwości jak i dodatkowe działania sprowadzające się do przeznaczenia kolejnych środków dla przedsiębiorców. Zdaję sobie sprawę, że mogą one nie rozwiązać wszystkich trudnych sytuacji, dołożymy jednak wszelkich starań, aby działania, o których piszę poniżej, dały realną szansę dalszego funkcjonowania naszym przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom, dzięki którym jesteśmy w stanie realizować wiele inwestycji i podejmować wiele potrzebnych inicjatyw i bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie naszej Gminy.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe odpowiedzialne i rozsądne zachowania i serdecznie pozdrawiam.


Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko


Przypominamy o już funkcjonujących możliwościach wynikających z przepisów prawa podatkowego:

Podatki

1. Na wniosek przedsiębiorcy jest możliwe odroczenie płatności, rozłożenia podatku na raty lub w uzasadnionych przypadkach jego umorzenie (szczególnie dla branż dotkniętych stanem epidemii).

Będzie to możliwe w oparciu o umotywowany wniosek podatnika z uzasadnieniem, który będzie rozpatrywany indywidualnie. Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej, czyli jest możliwe po upływie terminu płatności podatku.

2. Na wniosek podatnika z uzasadnieniem, w przypadku budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, możliwa będzie zmiana decyzji za pełne miesiące, w których nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Każda sprawa w tym zakresie będzie rozpatrywana indywidualnie. Zwracamy uwagę, że w tej sytuacji nie ma konieczności formalnego zawieszania działalności gospodarczej.

3. Wnioski są do pobrania:

  • WNIOSEK O ODROCZENIE PŁATNOŚCI/PODZIELENIE PŁATNOŚCI NA RATY/UMORZENIE - TUTAJ
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 - Informacja przedstawiana przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - TUTAJ
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis - TUTAJ
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy przedsiębiorców - osób fizycznych) - TUTAJ
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - Klauzula RODO - TUTAJ

 4. Adres e-mail na który należy przesłać wnioski: podatki@gminakoscielisko.pl


Gospodarka odpadami

1. Podatnik prowadzący działalność ma możliwość złożenia korekty deklaracji śmieciowej za dany okres.

2. Odpowiednie wnioski są do pobrania na www.gminakoscielisko.pl

3. Adres e-mail, na który należy przesłać wnioski: odpady@gminakoscielisko.pl


Transport

1. Na wniosek przedsiębiorcy możliwe będzie odroczenie, rozłożenie podatku od środków transportowych na raty lub w uzasadnionych przypadkach jego umorzenie. Odbywać się to będzie w oparciu o wniosek podatnika z uzasadnieniem, który będzie rozpatrywany indywidualnie. Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej, czyli jest możliwe po upływie terminu płatności podatku.

2. Odpowiednie wnioski do pobrania na www.gminakoscielisko.pl

3. Adres e-mail, na który należy przesłać wnioski: podatki@gminakoscielisko.pl

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju. Gmina jako organ podatkowy nie będzie wszczynać postępowań egzekucyjnych w okresie stanu epidemii. Wszystkie sprawy będzie można załatwić po ustaniu zagrożenia, z mocą wsteczną.


Dodatkowe działania

1. Gmina zakłada odpowiedzialne ograniczenia inwestycji gminnych do tych najważniejszych i niezbędnych. Nie wykluczamy w tym zakresie koniecznych korekt. Będziemy chcieli kontynuować w pierwszej kolejności te zadania, na które podpisane są już umowy lub te, na które Gmina ma gwarancję dofinansowania zewnętrznego

2. Planowana jest weryfikacja zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na wsparcie dla przedsiębiorców. Dlatego prawdopodobnie odwołane zostaną niektóre z zaplanowanych wcześniej imprez.

3. Wstrzymane zostaną dofinansowania na zadanie prowadzone w ramach konkursów i grantów organizowanych przez Gminę.

4. Decyzje w sprawie wydatkowania środków z budżetu na kolejne inwestycje będą podejmowane z uwzględnieniem potrzeb na działania wspierające przedsiębiorców.


Działania na przyszłość

Gmina Kościelisko jako gmina turystyczna zamierza wykorzystać okres „kwarantanny” do promocji i tym samym przygotować się na okres powrotu do zwykłego ruchu turystycznego w pierwszym okresie po epidemii. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy żyjący głównie z działalności w branży turystycznej jak najszybciej odzyskali klientów, a tym samym stabilizację finansową.

Dlatego Gmina wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Gminy Kościelisko oraz Centrum Informacji Turystycznej już teraz przygotowuje internetową kampanię promocyjną zgodnie z hasłem Gminy Kościelisko "DO ZOBACZENIA. TAK WIELE”. Kampania będzie miała na celu podtrzymanie zainteresowania atrakcjami turystycznymi Gminy w okresie stanu epidemii, aby zachęcić do odwiedzenia Dzianisza, Kościeliska i Witowa w okresie po zniesieniu ograniczeń wywołanych epidemią.

Wszystkie analizy pokazują, że sfera online będzie jedynym obszarem, który w okresie epidemii zachowa swoją dynamikę. Mamy zamiar wykorzystać tę szansę.