Ważne informacje po spotkaniu na temat gazyfikacji Kościeliska

28.06.2019 r. odbyło się spotkanie w sprawie gazyfikacji sołectwo Kościeliska, na którym przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa omówił wyniki ankiet i przedstawił koncepcje budowy sieci gazowej dla sołectwa Kościelisko.

Koncepcja ta zyskała akceptację Rady Techniczno-Ekonomiczne Spółki.

W związku z powyższym spółka PSG przystąpiła do opracowania dokumentacji i wykonania inwestycji na odcinku Salamandra - wzdłuż Nędzy Kubinca do wysokości Kościoła / Szkoły, jako odcinka priorytetowego do realizacji.

Teraz po wypełnieniu ankiet nadszedł czas na składanie przez zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej wniosków o określenie warunków przyłączeniowych, na podstawie których zostaną przygotowane przez spółkę umowy.

Poniżej przedstawiamy formularze wniosków do pobrania i wypełnienia dla większych odbiorców (firmy) i mniejszych (obiekty mieszkalne).

Aby ułatwić Państwu wypełnienie wniosku co najmniej do końca lipca w każdą środę w godz. 8.00 - 11.00 przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa będzie dyżurował w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku.

Wypełnione wnioski będzie można pozostawić od razu u przedstawiciela Spółki lub oddać w Urzędzie Gminy Kościelisko na dzienniku podawczym.

Przedstawiamy także Państwu zatwierdzoną przez Radę Techniczno-Ekonomiczną Polskiej Spółki Gazownictwa mapę inwestycji w Kościelisku.


WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH - DUŻY ODBIORCA - TUTAJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH - MAŁY ODBIORCA - TUTAJ

MAPA PLANOWANEJ SIECI GAZOWEJ - TUTAJ