Zapraszamy do lektury kolejnego numeru NOWIN z GMINY KOŚCIELISKO

W kolejnym, czwartm już numerze naszej gminnej gazety piszemy m.in. o jubileuszu 110-lecia działalności OSP Witów i nowym samochodzie strażackim dla jednostki, o konsultacjach w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, o tym jak zabezpieczyć się przed czadem i nie dać nabrać naciagaczom, o nagrodzonych w konkursie na najpiękniejszy ogródek, jest także wywiad z Piotrem Kopciem, dziłaczem regionalnym z Witowa i Ewą Słodyczką, prezeską Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku i podumowanie Music Trail Festival.

Wydanie papierowe dostarczy mieszkańcom Gminy Poczta Polska, a wersja internetowa dostępna jest pod adresem: 

http://www.gminakoscielisko.pl/pl/dla-mieszkanca/nowiny-gminy-koscielisko

Zapraszamy do lektury