Zapraszamy do lektury 5. numeru Nowin Gminy Kościelisko


W kolejnym numerze Nowin piszemy o tegorocznym Majowym Graniu, ale wspominamy też postać samego Marka Łabunowicza "Mai"; o odsłonięciu tablicy poświęconej założycielom TOPR-u Klimkowi Bachledzie i Wojciechowi Tylce-Sulei, a także o Tadeuszu Miętusie laureacie Nagrody Wójta Gminy Kościelisko za całokształt działalności z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury.

Ponadto w numerze artykuł o quadach i skuterach śnieżnych,  naborze wniosków do planów zagospodarowania przestrzeni, nwestycjach SEWiK-u w Kościelisku i wielu innych ważnych sprawach.

Gazeta powinna za chwilę dotrzeć do mieszkańców pocztą, można także przeczytać ją w wersji elektronicznej na stronie:

http://www.gminakoscielisko.pl/pl/nowiny-gminy-koscielisko-5


Zapraszamy do lektury!