Wójt Gminy Kościelisko w obwieszczeniu informuje o kandydatach na sołtysów i do rad sołeckich w Dzianiszu i Witowie