Karta dużej rodziny teraz w GOPS

Informujemy, że od 1 wrzesnia 2018 r. wnioski o Kartę Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej  w Wydziale Świadczeń Wychowawczych, Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 140.

Zapraszamy