Spotkania i konsultacje na temat programów wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla osób pracujących

Przypominamy, że w dniu 15 lipca w Starostwie Powiatowym w Zakopanem doszło do uroczystego podpisania porozumienia "o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce" między dyrektorem WUP w Krakowie Janem Gąsienica-Walczakiem a wójtem Gminy Kościelisko.

Na mocy porozumienia obie strony mają współpracować w celu przekazania mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego (a w tym wypadku ściślej Gminy Kościelisko) obszernej informacji na temat wymienionych w porozumieniu programów wspierających rozwój zawodowy.

Warto podkreślić, że programy skierowane są do osób już pracujących i mają służyć rozwojowi ich kompetencji w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia lub osiągnięcia kolejnego szczebla kariery zawodowej. Programy polegają na dofinansowaniu (nawet do 87 %) szkoleń i kursów.

Na podstawie porozumienia w dniu 5 października w godz. od 10 do 16 w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca 136 dostępny będzie ekspert Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który doradzał będzie indywidualnie wszystkim chętnym do uczestniczenia w programach KIERUNEK KARIERA i KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA.

Szczegóły programów KIERUNEK KARIERA  i KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - TUTAJ

Ponadto odbędą się spotkania na temat programów z zainteresowanymi mieszkańcami:

7 października o godz. 17 w Szkole Podstawowej w Kościelisku

8 października o godz. 17 w Szkole Podstawowej w Dzianiszu

8 października o godz. 19 w Szkole Podstawowej w Witowie