INFORMACJA O SPOTKANIU W SPRAWIE PROJEKTU "KIERUNEK KARIERA"


Sołtys Kościeliska Pan Mateusz Nędza - Kubiniec serdecznie zaprasza na spotkanie z Wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Panią Edyta Klimowską – Bobula, które odbędzie się w dniu 20 września o godzinie 15.00 w Kościelisku, u Pana Sołtysa, przy ul. Strzelców Podhalańskich 20. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa, w ramach których osoby pracujące, rolnicy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać nawet do 87% dofinansowania do szkoleń komputerowych, językowych, prawa jazdy (wszystkich kategorii) oraz kursów zawodowych (niezależnie od branży) – maksymalna łączna wartość bonów szkoleniowych, jakie można otrzymać w ramach tych projektów to 7755 zł.

Więcej szczegółów podczas spotkania.

Aby ułatwić mieszkańcom Kościeliska i okolicznych miejscowości dostęp do udziału we wspomnianych Projektach już w październiku zostaną zorganizowane dyżury doradcy zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Więcej informacji o spotkaniu u Pana Sołtysa Mateusza Nędzy – Kubińca natomiast o projektach siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, telefonicznie pod numerem telefonu 126198455 lub mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl oraz w załączonej informacji.


INFORMACJA O PROGRAMIE "KIERUNEK KARIERA" - TUTAJ