Badania kolonoskopowe - 20 minut, które ratują życie - umów się na wizytę 18 350 09 20

Od maja 2019r. do końca marca 2021r. Centrum Medyczne Skopia realizuje program bezpłatnych badań kolonoskopowych jako profilaktyka raka jelita grubego dla mieszkańców lub osób mieszkających na terenie powiatu tatrzańskiego oraz nowotarskiego.

Projekt ,,Umów się na kolonoskopię-20 minut, które ratują życie" ma na celu zwiększenie świadomości oraz zgłaszalności pacjentów na badania kolonoskopowe a tym samym radykalne zmniejszenie zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego na terenie powiatów: nowotarski i tatrzański, które zostały uznane przez Ministerstwo Zdrowia za tzw. białe plamy czyli tereny gdzie zgłasza się stosunkowo niska liczba pacjentów.

Udział w programie jest bezpłatny i nie wymaga jakiegokolwiek skierowania dla osób spełniających poniższe kryteria dot. wieku i miejsca zamieszkania lub pracy.

Badania będą wykonywane w Gastromed w Zakopanem przy ul. ks. Józefa Stolarczyka 12.

Osoby, które będą chciały skorzystać z badania w znieczuleniu dożylnym-analogosedacji, będą miały wykonywane badania w CM Skopia w Krakowie ale koszty dojazdu będą zwracane pacjentowi.

Kto może skorzystać z bezpłatnego badania:

 • Na badania może zgłosić się osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się w powiecie tatrzańskim lub nowotarskim:
 • w wieku 50-65 lat bez ograniczeń,
 • w wieku 40-49 lat posiadająca krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • w wieku 25-39 lat posiadająca zaświadczenie z poradni genetycznej o przynależności do rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością), która nie miała wykonywanego badania kolonoskopowego w ostatnich 10 latach w ramach NFZ lub badań przesiewowych.

Co przysługuje pacjentowi w ramach projektu:

 • bezpłatne badanie kolonoskopowe,
 • bezpłatne znieczulenie dożylne (analgosedacja), -usunięcie polipów do 1 cm w razie konieczności i oddanie do badania histopatologicznego,
 • środek oczyszczający-przygotowujący do badania kolonoskopowego,
 • badania analityczne potrzebne do przeprowadzenia znieczulenia dożylnego-analgosedacji wykonywane w CM Skopia,
 • EKG spoczynkowe dla osób korzystających z badania w znieczuleniu dożylnym (analgosedacja),
 • zwrot kosztów za dojazd (dla pacjentów spoza miejsca wykonywania badania),
 • sfinansowanie pobytu osoby towarzyszącej dla osób zdecydowanych na badanie w znieczuleniu-analgosedacji w CM Skopia w Krakowie (100 zł, które można wykorzystać np. na posiłek, napoje, kino).

,,Umów się na kolonoskopię-20 minut, które ratują życie"