Komunikat w sprawie korzystania z wodociągu gminnego

Informujemy użytkowników gminnego wodociągu, że powtórne , nieoficjalne badania wody wykluczają obecność bakterii E.coli w sieci wodociągowej, jednak prosimy o używanie do celów spożywczych wyłącznie wody przegotowanej do momentu ostatecznego potwierdzenia tych badań.