Program konferencji „Rola i znaczenie dziedzictwa kulturowego w Polsce Francji i Słowacji na przykładzie praktyk Gminy Kościelisko oraz miejscowości Divion i Tvrdosin”- Dom Ludowy w Kościelisku, 24 lipca 2018 roku

15.30 - Rejestracja uczestników

16.00 - Powitanie uczestników i zaproszonych gości

16.10 - 17.15 - Prezentacje:

  1. Współpraca Gminy Kościelisko i Miasta Tvrdosin w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko- słowackiego na przykładzie projektu „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko- słowackiego”
  2. 2. „Dziedzictwo kulturowe w moim regionie”- prezentacje przedstawicieli młodzieży z Gminy Kościelisko oraz miast partnerskich: Divion i Tvrdosin”
  3. 3. Rola i znaczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku w zakresie promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Kościelisko

17.15 -17.45 - Podsumowanie wystąpień oraz dyskusja na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego w rozwoju gmin i miast partnerskich

17.45 - 18.00 - Przerwa kawowa

18.00 - 18.15 - Prezentacja dotychczasowej współpracy Miasta Divion i Gminy Kościelisko oraz podpisanie przyrzeczenia bliźniaczego o kontynuowaniu współpracy 18.15 - 18.30 - Prezentacja dotychczasowej współpracy Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko, prezentacja projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” oraz podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Miastem Tvrdosin i Gminą Kościelisko w zakresie wspólnej realizacji projektu „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”.

18.30 - Program artystyczny w wykonaniu zespołu regionalnego

Projekty: „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko- słowackiego” oraz „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020.