Konkurs na kierownika ZOZ rozstrzygnięty

Informujemy, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kościelisku zarekomendowała Wójtowi Gminy Kościelisko powierzenie stanowiska pani dr Beacie Gabrowskiej Gibała.

Wójt przyjął rekomendację i zatwierdził tym samym wynik konkursu.

Przypominamy, że pani dr Beata Gabrowska Gibała zajmowała już uprzednio to stanowisko.