Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu

O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 grudnia 2018 r. Wójta Gminy Kościelisko o Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2019

Więcej informacji o konkursie - Konkurs sport