Kościelisko na podium w konkursie "Niezwykła Małopolska Wieś 2017"

Miło nam donieść, że wieś Kościelisko zajęła III miejsce w konkursie "Niezwykła Małopolska Wieś 2017" w kategorii "Nowatorska Małopolska Wieś"

Za najpiękniejszą i najbardziej urokliwą wśród wszystkich małopolskich wsi został uznany Ostrów. Z kolei najbardziej nowatorska wieś w naszym województwie to Chrząstowice. Podczas sesji sejmiku radni województwa zdecydowali o przyznaniu nagród w postaci dotacji 14 gminom, które wyróżniono w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” - łącznie 254 tys. zł.

Głównym celem konkursu było wyróżnienie tych sołectw i ich mieszkańców, którzy aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich lokalnych ojczyzn, dbają o estetykę wsi oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego. Każda z gmin, która wzięła udział w konkursie mogła zgłosić jednego kandydata w dwóch konkursowych kategoriach: „Piękna Małopolska Wieś” i „Nowatorska Małopolska Wieś”. Następnie sołectwa, które otrzymały najwyższą liczbę punktów były poddawane jeszcze jednemu testowi, mianowicie wizji w terenie.

Wieś Kościelisko otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. zł.