II Edycja Budżetu Obywatelskiego w Małopolsce


Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małpolski. 

W ramach konsultacji, które trwają od 17 lutego do 3 marca w dniu 27 lutego odbędzie się spotkanie w Zakopanem w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13 o godz. 16.30.

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych budżetem obywatelskim.

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można także na stronie www.bo. malopolska.pl