Wybrano Młodzieżową Radę Gminy Kościelisko

21 lutego odbyły się wybory do Młodzieżówej Rady Gminy Kościelisko.

Podczas pierwszej sesji w dniu 3 marca młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

Młodzież Naszej Gminy reprezentują:

z Kościeliska:

  1. Fatla Agata
  2. Krzeptowska Jasinek Joanna
  3. Oczkoś Julia
  4. Stoch Oliwia
  5. Tylka Helena
  6. Węglarz Bartłomiej

z Witowa:

       7. Jasionek Sabrina

       8. Knapczyk Angelika

       9. Zięba Anna  

z Dzianisza:

10. Długosz Marcelina  

11. Haberny Justyna

12. Truty Kacper  

13. Walczak-Wójciak Wojciech 

W uroczystej I Sesji Rady uczestniczyli: Wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń, Przewodniczacy Rady Gminy Roman Krupa, Wiceprzewodniczacy Rady Gminy  Roman Ratułowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Zofia Leśnik, radna Emilia Glista oraz pierwszy Przewodniczący młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko Andrezj Słodyczka.

Na Przewodniczacym Rady wybrano Bartłomieja Węglarza, na Wiceprzewodniczego Wojciech Walczak-Wójciak, a Sekretarzem Rady została wybrana Sabrina Jasionek .

Gratulujemy i życzymy dobrej pracy na rzecz Gminy.