KONKURS "MOJE PODWÓRKO"

Celem konkursu jest:

 • podkreślenie znaczenia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa na posesjach
 • rozpowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości kształtowanie postaw proekologicznych
 • podniesienie poziomu utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych,
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt oraz ich humanitarne traktowanie
 • podkreślenie szacunku dla miejscowej tradycji, w tym regionalnych walorów architektonicznych, sposobu wykończenia elewacji i detalu architektonicznego, małej architektury, ogrodzeń i stosowania miejscowych materiałów budowlanych
 • budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy.

Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu ocenie podlegać będzie przede wszystkim:

 • czystość i porządek na posesji,
 • zieleń przydomowa,
 • sposób gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • warunki utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich
 • działania proekologiczne bezpieczeństwo ludzi i mienia
 • estetyka małej architektury, ogrodzeń, reklam.

 

Dokumenty do konkursu

REGULAMIN KONKURSU - TUTAJ

ZARZĄDZENIE WÓJTA - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA pdf - TUTAJ