Ruszył nabór do placówek wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko

 

W dniach od 19 marca do 20 kwietnia 2018 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”. W ramach projektu uruchomione zostaną placówki w formie świetlic oraz zajęć na świeżym powietrzu, ponadto na wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjoterapeutyczne będą mogły liczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz członkowie ich rodzin.

W indywidualnych przypadkach przewidziana jest również terapia bezpośrednio w miejscu zamieszkania rodzin. Projektem zostanie objętych corocznie 50 dzieci z terenu Gminy Kościelisko wraz z ich rodzinami. Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny.

Gmina pozyskała dofinansowanie na projekt w wysokości 4 mln złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie i prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic wychowawczych na terenie miejscowości Kościelisko i Dzianisz, wsparcie rodziny w formie: zajęć, warsztatów dla dzieci i rodziców w oparciu o diagnozę i indywidualny programu wsparcia, terapii rodzin prowadzonych przez specjalistów – psycholog, psychoterapeuta, a w razie potrzeby konsultację psychiatryczną.

Ponadto przeprowadzone będą szkolenia dla kadry profesjonalistów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży objętych projektem (nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy socjalni i inni) oraz superwizja pracy wychowawczej i terapeutycznej.

W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się), otrzymają zdrowy ciepły posiłek, będą także uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, w tym sportowych, artystycznych, działaniach animacyjnych, jednodniowych wycieczkach, wyjazdach do kina i innych atrakcjach służących rozwojowi młodego człowieka oraz wielu innych formach wsparcia.

Natomiast zajęcia specjalistyczne będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół do IPW (Indywidualny Program Wsparcia).

Zainteresowanych mieszkańców Gminy zapraszamy do składania wniosków. Wnioski można składać:

  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku
  •  w sekretariatach szkół Podstawowych w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie,
  •  na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kościelisko

Więcej informacji o rekrutacji uzyskać można także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku.


REGULAMIN REKRUTACJI - TUTAJ

FORMULARZ DEKLARACJI - TUTAJ